maandag 22 oktober 2012

Actie bereidheid

Om half vier vrijdagmiddag 19 oktober kwam ons ter ore, dat er waarschijnlijk op maandag ochtend 22 oktober op het terrein van de voormalige terrein van de Camping Emmen bomen gekapt zouden gaan worden. Natuurlijk werd er alles aan gedaan om de waarheid achter dit sterke gerucht te achterhalen, vooal in officie"le kringen. 
   Dat lukte zo vlak voor het weekend niet, waarop toch tot actie werd besloten. Een affiche werd in allerijl gemaakt en voor de zekerheid werden de bomen opnieuw aangemeld.
   Om half zeven maandagochtend stonden 7 vrouw/man paraat om de kappers met koffie, thee, broodjes en koekjes nog even van het werk te houden, totdat een gemeenteraadslid op het gemeentehuis een en ander zou hebben uitgezocht.
   Het gerucht bleek toch een gerucht te zijn geweest (of toch niet?), en de actie-voerders werden door moeder natuur op een wondermooie zonsopgang gefeteerd. Ondanks het vroege opstaan, had een ieder niet alleen een gezellige maar ook een feeerieke herfst-ochtend meegemaakt.