Petitie en Contact

Het email-adres van het landschapspark is:
landschapsparkemmen@gmail.com

De werkgroep valt vooralsnog onder de rechtspersoon Stichting Eanna, waarvan doel en middelen overeenkomen. Als stichting streeft zij geen winstoogmerk na en ze valt zelfs onder de "charitatieve doelen', wat inhoudt dat donaties aftrekbaar zijn bij de belastingen.

Er kan nu een digitale petitie voor de voortgang van de plannen ondertekend worden.
http://landschapsparkemmen.petities.nl/ of korter: landschapsparkemmen.petities.nl
Zie hiervoor het blog van juli 2013.
De petitie teken je eerst door een en ander in te vullen, waarna je een bericht krijgt, dat je bevestigt. Je kan anoniem of met je naam tekenen, waarbij je ook aan kan geven vanuit welke status je tekent, bv boswachter of kunsthistorica enz. Het is goed te weten dat je event een lijstje mail-adressen van gelijkgestemden in je omgeving bij de hand hebt. Ook dat lijstje kan je invullen, zodat deze belangstellende ook snel en makkelijk de petitie kunnen tekenen.
Wanneer je je email-adres doorgeeft, kunnen wij je op de hoogte blijven houden, maar natuurlijk kan je jezelf ook op de hoogte blijven houden door deze website. De eerste stap is dus:
http://landschapsparkemmen.petities.nl/ of landschapsparkemmen.petities.nl


Tot nu toe zijn de lopende kosten, zoals de tentoonstellingen, (sobere) vergaderingen, flyers, fotocopie├źn enz. door enkele leden voor hun rekening genomen. Een donatie van tenminste 5 euro als teken van betrokkenheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld.
banknr. 4584858 tnv Stichting Eanna, 2021EK Haarlem

En vergeet niet de petitie te tekenen!