vrijdag 21 september 2012

Opening tentoonstelling landschapspark

Op 21 september 2012, de dag van evenwicht en vrede, opende de tentoonstelling "NIKI Landschapspark: verleden heden toekomst" onder het motto "zachte krachten cree"ren landschapspark".
    Plaats van handeling was de voorhof van het laatste chalet bewoond door de inmiddels bekende antropologe en kunsthistorica Veronica Veen.
    De tentoonstelling was bedoeld als een positieve "actie-tentoonstelling", een gift aan iedereen, om dit stukje van moeder aarde te beschermen en te behouden. Veronica sloot haar openingsspeech af met de beroemde regels van de dichteres Henriette Roland Holst:
     De zachte krachten
     winnen op 't lest...