zondag 24 februari 2013

historisch groen voor de toekomst

De werkgroep is nu enkele maanden naar binnen gericht bezig geweest, maar begint intussen steeds meer door de buitenwereld benaderd te worden. Hieronder een tekst bij een kleine tentoonstelling over het landschapspark, die te zien zal zijn op de Zadenbeurs in Den Bosch 2/3 maart 2013.


historisch groen voor de toekomst

In Emmen is een werkgroep druk bezig een landschapspark tot stand te brengen. Op de enige veldstructuren, die in de stad nog niet volgebouwd zijn, zal een uniek samenspel van (pre)historische landbouw, educatie en vernieuwende stadslandbouw verschijnen.
   Uitgangspunt zijn de in deze tijd alom veranderende inzichten in de relatie tussen mens, natuur en geschiedenis. Geven, delen, samenwerken in het netwerk van leven, met de mens als deel van het geheel.
   Het zal een park worden van, voor en door iedereen. Een toekomstgericht project, waarbij de historische wortels nieuwe grond krijgen.