dinsdag 19 maart 2013

tentoonstelling, lezing en ander activiteiten


Dit is geen grap, maar op 1 april, de tweede Paasdag, zal Veronica weer haar tentoonstelling "Landschapspark Emmen: verleden, heden, toekomst" opstellen in de voorhof van haar huisje. Dezelfde dag houdt zij met een van de andere leden van de werkgroep om ca. 3 uur een lezing over de plannen die inmiddels al in een vergevorderd stadium zijn. Het wordt een unieke mix van (pre)historische landbouw, educatie en toekomstgerichte stadslandbouw.
   Inmiddels heeft zij maar liefst vijf koudegolven weten te overleven zonder water en elektra, en sinds kort ook zonder afvoer. In de prehistorie zullen de voorzieningen zeker beter zijn geweest... De rechtzaken staan in principe op winst, maar je weet maar nooit in onze rechtstaat Nederland. Daar zijn we intussen ook wel achtergekomen. En natuurlijk is nu een beetje licht naar Vrouwe Justitia nu ook geen overbodige luxe...
   Tot ziens op de tweede Paasdag. Het programma - met verrassingen! - begint op 2 uur.
   Ook namens de werkhgroep, Veronica

aanvulling

Intussen is er een heel programma ontstaan, met dus om 3 uur een lezing, maar ook natuurgedichten zullen voorgelezen worden en misschien nog live-muziek. Daarnaast is er het doe-pakket voor jong en oud beschikbaar.
kijkje in de tentoonstelling met haiku c.q. vlinderboom,
   Hoewel het erop lijkt dat Kerst en Pasen dit jaar gaan samenvallen (is dit soms de 1 april-grap?), zal de werkgroep toch voor al uw vragen paraat staan om haar plannen toe te lichten, ook om het terrein van de huidige vergaande verloedering te kunnen blijven vrijwaren in de toekomst.
   U bent van harte welkom van 2 tot 5 uur in de voorhof van het laatste huis op de voormalige Camping Emmen, linksachter op de parkeerplaats t.o. de letters Aquarena.
Tot dan met hartelijke paasgroet, werkgroep Landschapspark Emmen.