donderdag 20 juni 2013

Emmen "Open Groene Stad"

Toen een van onze werkgroepleden afgelopen zaterdag de boekenmarkt van Emmen bezocht, vond hij daar het mooie boek "Emmen, de bouw van een aangename stad in het groen" uit 1995. De onbetwiste hoofdpersoon hierin is burgemeester Gaarlandt, een autoritaire maar kleurrijke figuur die van 1946 tot 1963, d.w.z. de hele wederopbouw-periode, de baas van Emmen was. Hij was ook de drijvende kracht achter de grote uitbreidingen van die tijd, waarmee Emmen in korte tijd van dorp een stad werd. Maar wel met aparte wijken, die in het bestaande landschap werden ingevoegd. Volgens Gaarlandt zelf: "Emmen zal een stad worden, akkoord, als het maar een dorp blijft!"

Deze visionaire bestuurder wilde "hiermee ook het verleden en de toekomst bijeen brengen door het dorpse en het stedelijke met elkaar te verzoenen". Zo ontstond de "Open Groene Stad" Emmen, met achtereenvolgens de 'experimentele' wijken Emmermeer (vanaf 1947), het paradepaardje Angelslo (vanaf 1960), Emmerhout (1965), Bargeres (1970) en de latere uitbreidingen..
   Vooral Angelslo trok veel aandacht in het hele land: de manier waarop het bestaande groen, zoals houtwallen en lanen, zorgvuldig in de stadsplanning was opgenomen, was toen werkelijk revolutionair. Normaal was totale kaalslag, en dan een plan direct van de tekentafel.
   Het was vooral burgemeester Gaarlandt die zich voor deze 'groene' stadsplanning sterk maakte, en daarom is hij vanaf nu de Held van het Landschapspark, dat trouwens tot de wijk Angelslo behoort. Zijn motto was: "Elke boom die wordt omgehakt is er een te veel". Nog verder ging de stedebouwkundige De Jong die in 1955 was benoemd: "Ik ben geen stedebouwer maar bomenplanter".

Daarom is het bizar en paradoxaal dat ons Landschapspark met zijn oude veldstructuren, lanen en bomenrijen het slachtoffer dreigde te worden van bouwplannen van een projectontwikkelaar nota bene onder de naam "Gaarlandtpark"! Terwijl in deze megalomane plannen vrijwel geen boom overeind bleef! Gelukkig lijkt dit alles van de baan.
   Het zou een flagrant misbruik zijn van de naam van deze 'groene' burgemeester. Trouwens, de boomverordening uit 2011 (in plaats van 'niet kappen, behalve...'  'kappen, tenzij...') is ook al een openlijke afwijking van de lijn-Gaarlandt.
   De werkgroep stelt zich dan ook voor dat er in het Landschapspark een origineel Gaarlandt-monument komt, ter ere van de visionair van de "Open Groene Stad"!

We houden je verder op de hoogte over de uitspraak van de Bezwarencommissie i.v.m. onze bomenmelding (zie ook vorig blog), en zijn nu bezig een digitale petitie op te stellen.