woensdag 17 juli 2013

petitie: steun het landschapspark en maak je droom waar!

Wegens de hittegolven en vakantietijd blijkt men helaas niet veel aan de computer te zitten, ...
en hoe de petitie werkt nl in twee stappen (tweede stap is in ingekomen email zin aantikken enz)
wordt ook niet goed begrepen, zie verder onder knop 'contact en petitie'. Hoe dan ook: al een veelvoud van handtekeningen is al handmatig ingezameld.
Het prominent geplaatste artikel in De Zuidervelder is trouwens hieronder opgenomen. 

Steun het Landschapspark

Teken de petitie

EN maak je droom waar!

Na maanden van voorbereiding wordt het nu tijd om met het plan voor het Landschapspark Emmen naar buiten te treden. MAAR voor de verwezenlijking is ook de steun van de overheid nodig, in dit geval van de gemeente Emmen.

   Vandaar nu de start van de digitale PETITIE: "ondersteun de plannen voor het Landschapspark op de voormalige camping Emmen", die natuurlijk ook heel goed door mensen van buiten Emmen kan worden getekend.

    http://landschapsparkemmen.petities.nl/

Ook jij kunt daarmee invloed uitoefenen op het welslagen van dit bijzondere en veelkleurige plan. In het kort houdt het in, dat educatie over de geschiedenis van de Drentse landbouw met eigentijdse stadslandbouw wordt gecombineerd.

OOK JIJ kunt hieraan meedoen, een eigen aandeel in het plan te hebben en zo jouw groene droom waar te maken. Want het is de bedoeling dat het park VAN, VOOR en DOOR iedereen is. 

 

Wij willen ook - overeenkomstig de nieuwe tijdsgeest - naar nieuwe samenwerkingsverbanden toe, waarbij hiërarchie en geld een zo klein mogelijke rol spelen: de alternatieve economie in groene vorm. Iedereen wordt zo eens te meer een deel van het geheel in het netwerk van leven dat de natuur is.

 

Het is een toekomstgericht plan met historische wortels, dat ook zeker een aanwinst voor de stad Emmen zal zijn. Vele steden ondersteunen al hun vernieuwende stadslandbouw, maar uniek voor het plan in Emmen is dat daarbij de historische worteling niet wordt vergeten.
   Dankzij het terechte verzet van de laatste campingbewoonster (die na de schimmige en onrechtmatige opheffing weigerde te vertrekken) en dankzij de voortwoekerende crisis, kon de tersluikse overdracht aan een projectontwikkelaar worden voorkomen. Het archeologische onderzoek, verplicht om het land bouwrijp te maken, werd nota bene meteen al uitgevoerd.
    Zo kunnen nu alsnog de oude veldstructuren met houtwallen, die zo kenmerkend behouden zijn in de naoorlogse wijken als Angelslo, er nu nog in volle glorie bijliggen. Dit authentieke agrarische landschap vormt het ideale decor van vooral het historisch educatieve deel van het plan.
Tot nu heeft de werkgroep een veelheid aan deelplannen ontwikkeld om het landschapspark gestalte te geven.
- het "eetbare landschap", mesolithisch, toen de mensen nog geheel van de natuur moesten leven
- de eerste landbouw, met het hunebed-erf
- de raatakkers of çeltic fields' van de IJzertijd; begin van de systematische landbouw
- de houtwallen van de veldstructuren, met pluk van bessen en bramen
- het oude Drentse boerenerf, event. te vergelijken met het hunebed-erf; ook bedoeld om de oude Drentse kennis te bewaren en van oud naar jong door te geven
- de kruidentuin
- de kunst-tuintjes
- labyrinth en doolhof
- mini-camping voor kort educatief verblijf, voor bv gezinnen mét kunderen maar zónder tuin
- moderne stadslandbouw, waaronder permacultuur, moestuinen (ook voor de voedselbank) en voedselbos
- volks- en schooltuinen
- pluktuin en vlindertuin
- event. ook een stadsboerderij, maar dit is vooralsnog te duur
- en tenslotte rogge-akker met de bijpassende veldbloemen als visitie-kaartje en om de seizoenen te vieren.

Verder valt er op deze website nog genieten van het veelkleurige beeldmateriaal en ook heel wat te lezen, over bijvoorbeeld de historische gelaagdheid, de politieke aspecten en doel en missie van de werkgroep en niet te vergeten de tentoonstelling. Binnenkort zal die weer opgesteld worden, waarover je op een volgend blog kunt lezen.
MAAR vergeet nu vooral niet de petitie te tekenen
          http://landschapsparkemmen.petities.nl/
EN geef je op om deel te nemen aan het veelkleurige plan, waarin ook jij je groene idealen kunt verwezenlijken!
           landschapsparkemmen@gmail.com