woensdag 16 oktober 2013

de actie gaat door!


Het blijft belangrijk de petitie:
www.landschapsparkemmen.petities.nl
te tekenen en te steunen.


<foto invoegen>
bijschrift: als we niks doen dan krijgen we dus dit...
(een lege vlakte, zoals nu aan de Oude Meerdijk, waarvan nog steeds bijna geen kavel is verkocht... en dan hebben we in Emmen ook al de nog zo goed als lege Delftlanden...)

Onze petitie mag er digitaal nog niet zo florissant uitzien, maar op straat zijn inmiddels al honderden handtekeningen opgehaald. Opvallend is, dat de buurtbewoners (dus juist de direct betrokkenen) heel enthousiast reageren.
   Helaas zijn ook nog steeds veel mensen - door het gebrek aan informatie in de pers - nog niet op de hoogte van de plannen. Sommigen denken zelfs nog steeds dat de grootschalige project-ontwikkelingsplannen van het zgn Gaarlandpark nog enige schijn van kans hebben. Inmiddels is zonder meer duidelijk, dat deze in de ijskast of zelfs de permafrost terecht zijn gekomen. Daarbij: bij de eerste gekapte boom zou het al geen Gaarlandpark meer mogen heten. Deze oud-burgemeester, die de bijzondere planologie van het naoorlogse Emmen heeft vormgegeven had immers als adagium "iedere gekapte boom is er een te veel!" (zie eerder blog)

Intussen zijn enkele bomenrijen (alleen aan de buitenkantjes) beschermd, dus buiten gevaar, maar de historische veldstructuren nog steeds niet. Deze komen nota bene al op de kaart van 1900 voor (als volgroeide rijen), maar des te absurder is dan de inschatting van een door de gemeente aangetrokken adviseur, dat één bomenrij uit de jaren 1970 zou dateren. Dit terwijl er doodleuk enige eiken van 80 cm doorsnede dik staan, en dat gemeten op 1,30m hoogte. Wil de gemeente soms bedrogen worden?
   Daarbij gaat het om de structuur van de akkers en de bomenrijen zelf. Het is juist historisch gezien zo instructief dat er jongere bomen als herplantingen tussen de oudere staan. Want zo werkte dat toen. Er moest immers ook houtopbrengst zijn voor bouw en haard.
   Zoals al gezegd - en het blijft nog steeds van kracht - deze vier parallelle akkers omgeven door hun vijf houtwallen en singels zijn de enige in de stad Emmen, die nog niet zijn volgebouwd. Dit alles heeft niet alleen grote historische en psychologische waarde voor het kennen van de eigen wortels en identiteit, maar kan ook van groot educatief belang zijn voor de komende generaties.
Vandaar ook ons landschapspark!

Intussen gaat de bomenmelding gewoon door en blijft het belangrijk de petitie hoe dan ook te tekenen, liefst niet anoniem. Let wel, het gaat in twee stappen. je krijgt een mail terug die je moet bevestigen, waarbij je weer op de petitie-website komt en meteen ook email-adressen van gelijkgestemden kunt intikken voor het kring-in-de-vijver-effect.
DUS: ZEG HET VOORT!        www.landschapsparkemmen.petities.nl